Μια φωτογραφική αναδρομή στη διοργάνωση της NEW LIFE τον Ιανουαριου του 2017